DEMO indítása Regisztráció

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

Tisztelt Ügyfelünk!

A jelen tájékoztató célja, hogy részletesen és érthetően tájékoztassa Önöket - mint természetes személyeket – a Társaságunk részéről történő adatkezelésekről.

Jogszabályi háttér:

Társaságunk az általunk történő adatkezelések tekintetében elsődlegesen az adatvédelemről szóló EU 216/679 rendeletében foglaltak szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény előírásait követve jár el.

Az adatkezelő adatai:

  • Prométheusz Admin Kft.
  • 6400 Kiskunhalas, Bem u. 9. 1. em. 2.

Az adatkezelések célja:

A Társaság elektronikus számlázási tevékenysége során kezeli, tárolja a megrendelőinek, ügyfeleinek illetve az üzletmenet biztosítása miatt saját munkavállalóinak személyes adatait.

A kezelt adatok köre:

Ügyfelekre, munkavállalókra vonatkozó személyes adatok, melyek részletesen az Adat- adattovábbítási dokumentumban kerülnek feltüntetésre.

Az adatkezelések jogalapja:

  • Az EU 2016/679 rendelete 6.Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
  • A Mt. vonatkozó előírásai

Az adatkezelések helye:

6400 Kiskunhalas, Bem utca 9. 1/2.

Az adatkezelések időtartama:

az ágazati jogszabályok szerint, részletesen az Adatvédelmi Szabályzatban és az Adat – adattovábbítási leltárban feltüntetetteknek megfelelően. (ld. a szolgáltatás honlapján: www.szamlazzvelunk.hu, www.smartbill.hu).

Adattovábbításokra vonatkozó információk:

Az ágazati jogszabályok szerint, részletesen az Adat – adattovábbítási leltárban feltüntetetteknek megfelelően. (ld. a szolgáltatás honlapján: www.szamlazzvelunk.hu, www.smartbill.hu)

Az érintett természetes személyeknek az adatkezelésekhez köthető jogai elsősorban:

Az adatvédelemről szóló EU 216/679 rendeletének és a 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően az érintett természetes személy, illetve ennek törvényes képviselője jogosult az adatkezelést megelőző tájékoztatásra, az adataihoz való hozzáféréshez, ezek esetleges helyesbítésére, hordozhatóságára, korlátozására, törlésére.

Kiskunhalas, 2019.01.08.